BrabantWonen

Wij hebben de visitatie als waardevol ervaren en met bescheiden trots kennis genomen van de bevindingen van de visitatiecommissie van Raeflex. Trots vanwege de mooie beoordeling. Bescheiden, omdat we weten dat er nog veel te doen is. De kick off in het begin van het visitatieproces is zinvol en het is een goede zaak dat de commissie zich door onze medewerkers liet rondleiden. We waarderen de manier waarop de commissie de visitatiegesprekken voerde; de commissie had zich terdege voorbereid en weet waar het over gaat. Het contact met de commissie was laagdrempelig en er werd snel gereageerd op onze vragen. Een van de resultaten is dat de visitatie ons meer inzicht geeft in de waardering van de belanghouders. De uitleg en onderbouwing van de commissie heeft ons geholpen. Wij danken de commissie voor het visitatierapport. Het rapport helpt ons met het verbeteren van onze relaties, het helder krijgen van de verwachtingen en het ophalen van verbeterpunten.
Harrie Windmüller

directeur-bestuurder, april 2018