Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland

Visitatiecommissie 2016

Drs. H. van Santen (Herman), voorzitter

Drs. W.M.R. de Water (Wilma), secretaris

De visitatie door Raeflex is uitermate plezierig verlopen. We wisten door het prettige contact met de commissie wat er van ons werd verwacht. De visitatiegesprekken waren door de commissie inhoudelijk goed voorbereid en tijdens het eindgesprek gaf de commissie een goede toelichting op het visitatierapport. Kortom, wij zijn tevreden met het rapport, het is een compliment aan de organisatie, want we hebben duidelijke stappen in de goede richting gezet. Het visitatierapport maakt tegelijkertijd ook helder dat we er nog niet zijn. Daarvoor geeft de commissie duidelijke aanbevelingen. Een voorbeeld hiervan is het advies een platform voor huurders in te stellen, maar er staan ook kritische noten in voor de gemeenteraad. Wij kunnen ermee verder omdat het visitatierapport helder en kritisch is geschreven. We zijn tevreden over deze tweede Raeflex-visitatie!

P. Kiewiet

adjunct-directeur, maart 2017