Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg

We zijn blij met de zinsnede in de recensie “Liefde voor de regio”; dat herkennen we en dat vinden we een mooi compliment voor de hele organisatie. Het was onze derde visitatie en deze visitatie ging relaxed. Het uploaden van de documenten verliep soepel en de commissie stelde goede vragen. Het ging steeds om het gesprek, waarbij de commissie op zoek was naar feiten en argumenten.  Het visitatierapport is op een positieve manier geschreven. We herkennen ons in de oordelen en de verbeterpunten. Daar kunnen we verder mee!
Gerrit Teunis

directeur-bestuurder, juli 2015