Standvast Wonen

Visitatie leidt tot leren netwerk

In 2018 vond de visitatie bij Standvast Wonen plaats, een visitatie in het kader van het experiment     “De kracht van het lokale woonnetwerk”.

Continu verbeteren en samenwerken met diverse partners aan de maatschappelijke prestaties zijn kenmerkend voor Standvast Wonen. Het experiment legde de focus op het verbeteren van de gezamenlijke maatschappelijke prestaties in en met het netwerk.

Hoe werkte het?

In de visitatie werd naar het gehele systeem van samenwerkende organisaties gekeken. Ingezet werd op zelfreflectie op de werkwijzen van mensen en organisaties in het netwerk. Welke interactiepatronen worden zichtbaar? Welke daarvan bevorderen de samenwerking en welke staan de samenwerking in  de weg?

Er werden drie casussen besproken in drie gemeenten: één op operationeel niveau, één op tactische niveau en een op strategisch niveau. Vooraf kregen de belanghebbenden een vragenlijst toegestuurd die was gebaseerd op een matrix van netwerktypologieën. De analyse van alle antwoorden bracht vervolgens sneller focus in de gesprekken. De deelnemers benoemden verbeterpunten op alle drie de niveaus.

Uiteindelijk werd een gezamenlijke verbeteragenda opgesteld.

Wat leverde het op?

Standvast Wonen was behoorlijk tevreden over de experimentvisitatie:
• Prettig dat Raeflex de prestatietabel opstelde
• Instructie over gebruik van de portal voor het laden van alle stukken is duidelijk en prettig.
• De samenwerking tussen de projectleider van Standvast Wonen en de secretaris van Raeflex verliep       goed en soepel.
• Alle gesprekken zijn goed verlopen.

De visitatie leverde input op voor de fusieorganisatie over de inrichting van wijkgericht werken en het werken met zelfsturende teams. Ook in de samenwerking met de gemeente en andere partijen leverde de visitatie nieuwe ideeën en verbeteringen op.

In de bestuurlijke reactie op het rapport stelde Standvast Wonen: “Er ligt een rapport met heldere bevindingen waarin wij ons herkennen. Het visitatierapport geeft een goed beeld van wie we zijn en hoe we ons werk doen en biedt daarnaast mooie aanknopingspunten waar we op gewaardeerd worden en waar we ons verder op kunnen verbeteren”.

Standvast Wonen fuseerde op 1 mei 2019 met Woningstichting De Gemeenschap tot Woonwaarts.

Esther Lamers

Directeur-bestuurder, Standvast Wonen, Nijmegen