l’escaut woonservice, Vlissingen

Het visitatieproces verliep vlot en soepel. De commissie kwam deskundig en ontspannen over en gaf een prettige terugkoppeling na afloop van de visitatiegesprekken. Ook onze belanghebbenden hadden een goed gevoel bij de gesprekken die in een open sfeer verliepen en er werd op de juiste manier doorgevraagd. Wij herkennen ons daarnaast ook in het visitatierapport!
Jan van Beekhuizen

directeur-bestuurder, oktober 2015