Woningbouwvereniging Beter Wonen, Ooltgensplaat

Wij zijn zeer tevreden over de visitatie die is uitgevoerd door Raeflex. Zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen zijn blij met het behaalde resultaat. De visitatiecommissie had zich goed ingelezen in onze situatie; daardoor is het visitatierapport goed herkenbaar. Met de verbetersuggesties kunnen we aan de slag. Zo hebben we al maatregelen genomen om de governancecode volledig in te voeren. Zodra wij alle verbetersuggesties hebben doorgevoerd dan zien wij de volgende visitatie met vertrouwen tegemoet.
Dagelijks bestuur bestaande uit: J.G. van Eck, voorzitter; M.J. Troost, secretaris; T. Peeman, penningmeester

februari 2017