Vestia, Rotterdam

Onze eerste maatschappelijke visitatie door de commissie van Raeflex zit er op. De commissie vat deze vier jaren samen als de ‘wederopbouwperiode’ van Vestia. Treffend verwoord!
Voor alle Vestia-collega’s was dit een spannende en rumoerige tijd. De zinsnede in het visitatierapport ‘Onder de belanghebbenden, maar ook bij de commissie, bestaat alom waardering voor de ontwikkeling die Vestia heeft doorgemaakt’, voelt als een beloning voor elke medewerker die de afgelopen jaren hard aan ons herstel heeft gewerkt.

We zijn tevreden over hoe de visitatie is uitgevoerd. Uniek was de rondleiding van de commissie door delen van ons woning bezit. Dat is erg goed bevallen. De commissie heeft heeft in korte tijd de complexe situatie –saneringscorporatie én actief in 136 gemeenten- goed doorgrond. Raeflex heeft ons op een enthousiaste en prikkelende wijze kennis laten maken met het visiteren. Wij willen Raeflex daarom bedanken voor de waardevolle reflectie die zij ons hebben gegeven. Met de verbeterpunten die zijn meegegeven zijn we aan de slag gegaan.

Arjan Schakenbos

Directeur-bestuurder, april 2018