Woonservice IJsselland, Doesburg

Het visitatieproces 2019
De keuze voor Raeflex als visitator is vooral ingegeven doordat Raeflex tijdens het selectieproces blijk gaf gevoel te hebben bij onze relatief kleinere wooncorporatie in de Doesburgse situatie. Dit gaf ons het vertrouwen  dat de visitatiecommissie voldoende genuanceerd naar onze opgaven en prestaties zou kijken. Daarbij sloot Raeflex het beste aan op onze wens om het visitatieproces toekomstgericht in te steken. Dit met het oog op het dit jaar op te stellen nieuwe ondernemingsplan.

Het visitatieproces is professioneel en prettig verlopen. We zijn content met de kwaliteit van de gesprekken. De relevante thema’s, aansluitend op de position paper zijn besproken. Ons positieve gevoel wordt gedeeld door de geïnterviewde belanghouders. 

Saskia Hakstege

Directeur-bestuurder, Woonservice IJsselland