Actium, Assen

Visitatiecommissie 2015

F.T. de Groot RB (Fred) | voorzitter

Drs. M.M.L. van Dorst (Marco) | algemeen commissielid

E.J. Dijkema MSc (Ellen Joyce) | secretaris