Stichting Wonion, Ulft

‘Excellente corporatie met hart voor de huurder’
De visitatiecommissie typeert Wonion in haar rapport als ‘een maatschappij-gedreven organisatie met hart voor de klant’. Ook merkt de commissie op dat ‘vernieuwen en samenwerken in de genen zit van de organisatie’. Daarnaast vindt de commissie het knap ‘dat de corporatie de reeds hoge waarderingen van de vorige visitatie in deze visitatie verder heeft verhoogd’. De scores variëren van een ruim voldoende (7) voor ‘prestaties in het licht van de opgave’ tot een uitmuntend (10) voor het onderdeel ‘duurzaamheid’.

Trots
We zijn enorm trots op dit resultaat, maar vooral op de collega’s in de organisatie die zich al jaren inzetten om goed werk af te leveren. Plezier, persoonlijke ontwikkeling en intrinsieke motivatie zijn daarbij in ruime mate de motor onder dit succes. Zoals uit de visitatie naar voren komt, zorgt de natuurlijke wijze van samenwerken en verbindingen leggen met al onze samenwerkingspartners voor een belangrijke bijdrage. Ook zij mogen trots zijn op dit resultaat en wij zijn blij met zulke betrokken partners.

Open gesprek
Ook het proces van de visitatie was in onze ogen zeer passend bij onze manier van werken. In goede harmonie, met diepgaande vragen en kennis van zaken heeft de visitatiecommissie met iedereen gesproken. De samenwerking met de secretaris verliep prettig en alle commissieleden waren betrokken, kritisch en hadden al bij het startgesprek een goed beeld van onze corporatie. Dat gaf vertrouwen en zorgde voor een open gesprek, zodat alle relevante zaken ook besproken konden worden.

Uit de bestuurlijke reactie over het Raeflex visitatierapport 2019, Wonion te Ulft