Woonlinie

Wij hebben de visitatie als zeer prettig ervaren. Wij willen daarom de visitatiecommissie van Raeflex bedanken voor hun professionele en waardevolle inzet . Het waren constructieve en positief kritische gesprekken, afgenomen door een commissie met veel kennis en een frisse blik. Er werd doorgevraagd op de relevante onderwerpen. De onderlinge communicatie en de afstemming tussen de medewerkers over het proces, verliep prima. Wij zijn dan ook zeer tevreden over het visitatierapport en aangenaam verrast over het mooie resultaat dat behaald is. Vanuit onze missie ´Goed Wonen´  hebben wij met zijn allen hard voor dit resultaat gewerkt. Wij vinden het prettig om terug te zien in het visitatierapport, dat door onze belanghebbenden onze inzet wordt gezien en gewaardeerd. Het  bevestigt dat onze insteek ´het werken vanuit ‘vertrouwen’  en de onderlinge relatie’ zijn vruchten afwerpt. Ik zie dit rapport als een enorme opsteker dat we op de goede weg zijn. Het rapport biedt mooie handvaten voor de ontwikkeling van ons nieuw meerjarenperspectief: Blijvend investeren in onze sterke kanten, verbeteren waar mogelijk.
Peter van den Heuvel

directeur-bestuurder, september 2017