Omnia Wonen, Harderwijk

“De commissie heeft Omnia Wonen leren kennen als een corporatie met hart voor haar huurders.” Een zin uit dit visitatierapport en een prachtige opsteker! En zo heb ik meer mooie woorden mogen lezen in het visitatierapport van de Raeflex-visitatiecommissie.
Als bestuurder ben ik dan ook trots op de resultaten die in dit rapport zijn gepresenteerd.
Wij zijn blij dat Raeflex ons treffend heeft omschreven en in korte tijd de organisatie goed heeft doorgrond.Met dit visitatierapport kunnen we verder want de commissie geeft ons waardevolle feedback over het presteren van onze organisatie. Wij gaan ook de komende vier jaar de uitdaging aan om volkshuisvestelijk, maatschappelijk én organisatorisch te presteren in deze veranderende samenleving. Liefdevol en met volle aandacht voor de mensen waarvoor en waarmee wij werken.
Monique Govers

directeur-bestuurder, november 2016