Christelijke Woonstichting Patrimonium

De visitatie door Raeflex is volgens afspraken en planning verlopen. De commissie was toegankelijk, deskundig en plezierig om mee te werken. De voorzitter had goede kennis van zaken en gevoel voor de omgeving waarin we werken. Het is bijzonder te vernemen dat op basis van stukken, onze organisatie getypeerd wordt zoals wij die ook herkennen. De visitatiegesprekken waren gemoedelijk, maar met veel kennis van zaken van de sector. Ook werden nuances goed opgepakt en verwerkt in het visitatierapport.

Johan Oosterhoff

directeur-bestuurder, augustus 2014