Rijnhart Wonen, Leiderdorp

Wij zijn blij met de resultaten van ons visitatierapport. Wij waren heel tevreden over de aanpak van de visitatie. Ook de voorlichting aan de huurdersorganisatie door Raeflex was goed georganiseerd, zinvol en prettig. Wij zijn zeer tevreden over de visitatiegesprekken; wij merken dat de belanghouders zorgvuldig zijn meegenomen. Hierdoor hebben wij veel aan hun waardevolle inbreng. Kortom, het was een vlot en inhoudelijk goede visitatie. Wij danken de visitatiecommissie hartelijk voor hun inzet en voor het zeer leesbare rapport. 
Jan de Vries

directeur-bestuurder, maart 2017