Drs. C.P.M. Doms (Karin)

Korte kennismaking

De corporatiesector ken ik goed vanuit verschillende functies. Als adviseur en interim manager heb ik diverse veranderingen bij corporaties begeleid. Daarnaast heb ik als toezichthouder gefungeerd en ben ik voorzitter van het netwerk vrouwelijke commissarissen. Ik begeleid managementteams en bestuurders bij veranderingsvraagstukken. Als interim manager heb ik onder andere op de afdelingen vastgoed en wonen bij verschillende corporaties gewerkt. Kortom, mijn betrokkenheid bij corporaties is divers. Rode draad daarbij is dat ik altijd werk vanuit een onafhankelijke positie. Ik kies daarbij bewust voor een open mind en blijf daarin dicht bij mijn eigen kernwaarden: integriteit en onafhankelijkheid. Ik kijk analytisch en met liefde naar de vraagstukken en dilemma’s waar maatschappelijke ondernemingen mee worstelen; vanuit verschillende oogpunten. En als scherpte nodig is, dan heb ik die in huis.

Visitaties

Als visitator breng ik een grondige kennis van de sector mee, vanuit – zoals hierboven blijkt – een veelzijdig perspectief. Ook bij visitaties vervul ik diverse rollen, als algemeen commissielid en als voorzitter. Mijn perspectief is breed. Ik kijk naar hoe ambities zich vertalen in prestaties, de wijze waarop de besturing is ingevuld. De rol van belanghebbenden en hun kijk op het presteren van corporaties. Daarnaast is de governance voor mij een belangrijk aandachtspunt: het functioneren van de raad van commissarissen, de wijze waarop integer handelen is gewaarborgd. Visitaties hebben voor mij een belangrijke rol in de reflectie en lering van corporaties. Ik blijf me daarom inzetten voor visitaties die bijdragen aan een beter functioneren van de sector.

Uitgevoerde visitaties

2020 Antares, Tegelen
2016 Woningstichting Wierden en Borgen, Bedum; Rijnhart Wonen, Leiderdorp
2015 Volkshuisvesting ArnhemSalland Wonen, Raalte; Mijande Wonen, Weerselo; Woningstichting                SWZ, Zwolle
2014 Wovesto, Sint-Oedenrode; Nijestee, Groningen; Beter Wonen, Almelo; Woningstichting Bergh,                 ‘s-Heerenberg
2012 ProWonen, Borculo
2011 Bouwvereeniging Volksbelang, Vianen; Plicht Getrouw, Bennekom
2010 Stichting Woonstede, Ede; Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland
2008 De Woonschakel Westfriesland, Medemblik
2007 Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie
2005 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen

Specifieke deskundigheid

  • Brede en diverse kennis van de corporatiesector, vanuit verschillende rollen.
  • Actieve rol in toezicht van corporaties en andere maatschappelijke ondernemingen, ondermeer als voorzitter van het vrouwelijk netwerk commissarissen. 

Kort CV

Opleiding

  • Propedeuse psychologie
  • Doctoraal Tekstwetenschap
  • Diverse cursussen op het gebied van volkshuisvesting, financieel management, governance en management van veranderingen.

Carrière

2003-heden Diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies (zie nevenfuncties)
2001-heden Zelfstandig adviseur, directeur WenD management: diverse opdrachten als interim-manager                          en adviseur bij maatschappelijke ondernemingen in bouwen, wonen en zorg; in 2011 tijdelijk                          directeur Atrivé Groep
1995-2001   Organisatieadviseur en interim-manager Nationale Woningraad, Quintis en Interlink
1994-1995   Beleidsmedewerker Platform voor de Volkshuisvesting
1992-1993   Secretaris Privatisering gemeente Amsterdam (privatisering gemeentelijk woningbedrijf)

Nevenfuncties

2017-heden RvT-voorzitter bij Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg
2014-2017    Lid raad van commissarissen bij Rabobank De Langstraat
2012-heden Oprichter/partner bij het Platform voor Innovatie en Toezicht (PIT)
2012-heden Lid raad van commissarissen (voorzitter commissie Maatschappij) bij woningcorporatie                                     Woonbron te Rotterdam
2012-heden Lid raad van toezicht bij Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse
2011-heden Voorzitter Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg (SATI)
2011-heden Voorzitter Netwerk Vrouwelijke Commissarissen
2007-2012    Lid raad van commissarissen bij Woningstichting Casade te Waalwijk