Woonstad Rotterdam

De door Raeflex ingezette visitatiecommissie voor Woonstad Rotterdam, liet niets te wensen over. De commissie was ervaren, zwaar, communicatief en analytisch. Het viel ons op hoe integer en zorgvuldig het eindgesprek is gevoerd. Daarnaast was het contact met de accountmanager van Raeflex plezierig. In de volle breedte toonde Raeflex zich een uitstekend partner. Planningen werden nageleefd, er was flexibiliteit en er is goede kwaliteit geleverd wat tot uitdrukking komt in een keurig visitatierapport.
Maria Molenaar, voorzitter RvB; Willem Klos, secretaris RvB

februari 2015