Woningstichting Den Helder

Wij bedanken de visitatiecommissie van Raeflex voor de fijne samenwerking. De voorbereiding van de visitatie en het hele visitatieproces is prettig en vlot verlopen. Bovendien zijn wij heel blij met de positieve beoordelingen. Wij zien dat de commissie zich goed heeft verdiept in onze lokale situatie. Zij hadden oog voor de achtergrond van onze ambities in Den Helder. Bovendien zijn wij er positief over dat de visitatiecommissie de tijd heeft genomen om de stad te bekijken. Dat helpt om een goed beeld te krijgen van de prestaties die Woningstichting Den Helder heeft geleverd de afgelopen jaren. Wat betreft de communicatie met de commissie is het onze ervaring dat er sprake was van echte gesprekken. De manier van vragenstellen van de commissie van Raeflex heeft mij geholpen om verder te denken. Ook onze RvC heeft de gesprekken als open en zeer plezierig ervaren. Er was ruimte om alle punten aan bod te laten komen. De commissie heeft vooraf veel informatie toegezonden gekregen en deze op perfecte wijze verwerkt in het visitatierapport. Zelf hebben wij concrete aanbevelingen gekregen waar we van kunnen profiteren. Al met al is het traject op indrukwekkende wijze en in een hoog tempo verlopen, een traject waar we ook daadwerkelijk wat mee kunnen. De visitatie heeft ons weer scherp gemaakt over wat we doen en waarom we dat doen, daar hebben we veel aan gehad.
Robbert Waltmann

directeur-bestuurder, januari 2017