W.A.M. Hendriks (Wynand)

Korte kennismaking

In 2019 ben ik bij Raeflex gestart als secretaris voor visitatiecommissies. Sinds 2005 ben ik mede-eigenaar en financieel directeur van Companen Advies BV, dat zich beweegt op het vlak van woningmarkt en leefomgeving. Mijn rol vraagt dat ik goed zicht heb op de markt voor Woonbeleid en onze onderzoekers en adviseurs kan begeleiden en coachen. Uiteraard kan dat alleen door permanent op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en veel inhoudelijk te sparren. Hierdoor heb ik de afgelopen jaren een flinke dosis volkshuisvesting tot me genomen. Kijkend naar de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de keuzes waarvoor zij staan, heb ik een grote interesse naar hoe corporaties daar handen en voeten aan geven. Waar ga je voor? Hoe verhoudt zich dat tot wat stakeholders willen? Welk beleid hoort daarbij en krijgt dat ook daadwerkelijk zijn beslag in de uitvoering? En bereik je daarmee wat je wilde. De rol van secretaris voor visitatiecommissies is een uitstekende positie om mijn kennis en vaardigheden ten dienste te stellen aan het recht op goed en betaalbaar wonen en tegelijkertijd vanuit de binnenkant van het bestel waardevolle analyses te maken.

Visitaties

Voor mij is vooral van belang dat het visitatiestelsel er op toeziet dat de systeemwereld die is opgetuigd direct belanghebbenden, bewoners, corporaties en gemeenten ook daadwerkelijk helpt.

Visitatie maakt functioneren of niet functioneren zichtbaar(der) en geeft daarmee mede richting aan de koers van morgen. Visitatie helpt helpen. Daar zet ik mij graag voor in.

Uitgevoerde visitaties

2022 Woningstichting Woensdrecht, Hoogerheide
2021 Woningstichting Den Helder, Den Helder
2020 Wonen Delden, Delden
2019 Wonen Noordwest Friesland, St. Annaparochie

Specifieke deskundigheid

  • Uitgebreide kennis van corporaties
  • Brede ervaring als adviseur/ consultant
  • Zeer goede schrijfvaardigheid
  • SVWN visitatie-experimenten

Kort CV

Carrière

2005-heden Financieel directeur en mede-eigenaar Companen
2000-2001   CFO international Only Natural BV: franchiseorganisatie Australian Homemade
1984-2000   Achtereenvolgens troubleshooter, hoofd Interne Controle en Concerncontroller IBIM bv: Core-                        business automotive, maar ook onroerend goed, ICT, beveiliging en cruisevaart. Nationaal en                          internationaal
1981-1984   Assistent accountant bij Vekemans en Berk RA

Nevenactiviteiten

2017-heden Diversen Hogeschool HAN waaronder beroepenveldcommissie, accreditatiedag opleiding                                 Bedrijfskunde MER en projectassesments
2015-heden Voorzitter stichting All4Small (www.all4small.nl)
2000-heden Dorpswerk