Woningstichting Naarden

Wij danken de commissie van Raeflex voor hun betrokken inzet. Wij hebben de visitatie als zeer prettig ervaren en hebben veel waardering voor de wijze waarop de commissie deze bij ons heeft uitgevoerd. Er was goed contact met de commissie. De visitatiegesprekken waren prettig, zinnig en leerzaam. Van de RvC, huurdersvereniging en gemeente Naarden hebben wij dezelfde terugkoppeling gekregen. Met de aanbevelingen en de beleidsagenda voor de toekomst kunnen wij uit de voeten. Daar gaan wij als bestuur en RvC actief mee aan de slag de komende jaren.
Lilian Verheul

directeur-bestuurder, februari 2017