Staedion, Den Haag

Wij zijn tevreden over de verloop van de visitatie. Raeflex startte de visitatie met een bezichtiging van een deel van ons bezit. Wij lieten zien en vertelden op een ontspannen manier, waar Staedion mee bezig is. Tijdens een inspirerende kick off zetten de commissieleden van Raeflex een beeld neer van onze corporatie. Er was een goede interactie met de directieraad en RvC-leden. Doordat de commissie zich goed had ingelezen hebben wij dit als zeer prettig ervaren. De visitatiegesprekken verliepen plezierig en in een goede sfeer. Iedereen kon zijn verhaal goed kwijt; de commissie wist waar het over ging, en de gesprekken hadden diepgang. Ons visitatierapport lazen wij met belangstelling: we herkennen het geschetste beeld. Het is waardevol om de oordelen van de visitatiecommissie en die van onze belanghouders bij elkaar te zien. Wij zijn blij met de positieve ontwikkeling die de commissie signaleert.  Daar zijn we trots op en het bestuur complimenteert de medewerkers van Staedion met deze mooie resultaten. De bevindingen van de commissie en de opmerkingen van belanghouders, bieden voor ons goede aanknopingspunten om ons verder te verbeteren. Het is fijn om te horen dat we op de goede weg zijn. Het wordt een uitdaging om het steeds beter te doen!
Willem Krzeszewski

directeur-bestuurder, november 2016