Trivire, Dordrecht

Wij hebben veel waardering voor de aanpak en inzet van Raeflex. Wij waren verrast door de combinatie van routine van Raeflex en het maatwerk in de visitatie waar wij om hebben gevraagd. Wij kijken tevreden terug op de evenwichtige samenstelling van de visitatiecommissie waardoor het overzicht, het proces en de inhoud uitstekend bewaakt werden. De vormgeving en leesbaarheid maken het visitatierapport van Trivire (ondanks de omvang) een zeer prettig geheel. Verder zijn wij blij dat de commissie ons ook verbeterpunten heeft meegegeven voor de toekomst. Wij vinden dat er in de visitatiemethodiek meer aandacht voor de toekomst mag zijn. Deze commissie heeft dat goed opgepakt. En ten slotte was het werken met de digitale portal aangenaam.
Wim van der Linden

directeur-bestuurder, november 2015