Stichting Eelder Woningbouw, Paterswolde

Wij zijn heel tevreden over de uitvoering van de visitatie door Raeflex. De samenwerking met de commissie, Alex Grashof en Carry Bomhof,  is heel plezierig verlopen. Het waren prettige en inhoudelijk goede visitatiegesprekken. De commissie had zich prima voorbereid en zij vroegen goed door als zaken onduidelijk waren. Ook de contacten met de werkorganisatie van Raeflex verliepen vlot en soepel. De eerste visitatie vier jaar geleden, leverde ons meer verbeterpunten op en die hebben we allemaal opgepakt. Hierdoor hebben we nu een hele mooie score gekregen. De commissie heeft ons nu aandachtspunten meegegeven als wij ons door willen ontwikkelen naar een nog beter functionerende corporatie en dat is weer een nieuwe uitdaging.
Michiel Veenstra

directeur-bestuurder, mei 2015