Woningstichting De Veste

Met genoegen ontvingen wij het visitatierapport over de periode 2013-2017. Wij zijn erg positief over het visitatierapport, opgesteld door de visitatiecommissie van Raeflex. Het rapport is scherp, objectief en goed leesbaar geschreven. Het visitatieproces verliep in een goede sfeer; daar zijn we heel tevreden over.  De commissie herkende de transformatie die wij als organisatie in korte tijd hebben doorgemaakt. Ook onze actieve luisterhouding, onze plek midden in de samenleving en onze open en constructieve houding richting onze stakeholders op elk niveau werd herkend door de commissie en de belanghouders. Er zijn nog enkele leerpunten waar wij actief aan gaan werken. Het feit dat de commissie het woord indrukwekkend in haar recensie gebruikt is een groot compliment voor alle mensen die bij ons werken. Onze dank daarvoor!
Janine Godderij

directeur-bestuurder, april 2018