WoCom

Participerend visiteren in het netwerk werkt voor woCom

Voor de visitatie 2014-2017 nam woCom deel aan het proefproject ‘Participerend visiteren in het netwerk’ van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Leren, en elke dag kijken wat we weer een beetje anders en beter kunnen doen, vindt woCom belangrijk. Om die reden hebben wij gekozen voor een experiment met deze visitatie.

woCom heeft de visitatiecommissie uitgenodigd om letterlijk een kijkje te nemen in onze leefwereld. De commissie heeft ons aan het werk gezien in tal van situaties, zowel intern als extern. De leden van de visitatiecommissie namen als observator deel aan netwerkbijeenkomsten en interne overleggen van woCom, in plaats van alleen gesprekken met belanghebbenden te voeren. Participerend visiteren in het netwerk, zo noemen we dat. Door dit proefproject levert de visitatie meer maatschappelijke waarde op. Meelopen in de dagelijkse praktijk helpt de visitatiecommissie een beter beeld te krijgen van de prestaties van woCom zelf, van woCom als netwerkpartner en van de kwaliteit van het lokale netwerk. Ook heeft de commissie zich, met een bezoek aan buurten en wijken, een goed beeld kunnen vormen van het werkgebied en de opgaven daarin.

Zo’n experiment bevelen wij al onze collega-corporaties van harte aan. Het geeft de visitatie veel meer diepgang omdat cijfers en meningen echt getoetst en in hun context geplaats zijn. De toelichtingen bij de uitkomsten zijn zo beter herkenbaar en waardevoller. En dat motiveert enorm om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Mirjam kräwinkel

directeur-bestuurder, WoCom