Woningstichting Kockengen

Waardering gaat uit naar de visitatiecommissie van Raeflex, omdat het proces van de visitatie uiterst open en transparant verliep. De commissie dwong respect af door hun kennis van zaken en de objectiviteit waarmee de diverse gesprekken en het eindgesprek over het concept-visitatierapport werd gevoerd. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn tevreden met het visitatierapport. Behalve verbeterpunten trok de commissie op verschillende onderdelen waarderende conclusies. Wij kunnen met de verbeterpunten aan de slag en dat gaan we zeker serieus oppakken.
A.M. Milthorst

Directeur-bestuurder, april 2017