Woonstichting Land van Altena, Nieuwendijk

Graag wil ik Raeflex onze complimenten geven voor de door hun uitgevoerde visitatie. We zijn niet alleen content met het rapport maar vooral ook voor de wijze waarop de visitatie is uitgevoerd. Niet alleen kijken naar wat er al of niet fout is gegaan of beter had gekund, maar vooral door de processen heen kijken en ons de ruimte geven om in de gevoerde gesprekken e.e.a. nader toe te kunnen lichten c.q. dieper op de zaken in te gaan. Wij hebben met genoegen in de visitatie geparticipeerd en hebben er bepaald ook voor de toekomst wat van geleerd.
J.B. Val

voorzitter RVC, november 2016