Woonplus

Wij zijn heel tevreden over de manier waarop onze corporatie is gevisiteerd. Dat kwam doordat de visitatiegesprekken een heel ‘natuurlijk’ karakter hadden en de visitatie vlot werd uitgevoerd. Wij herkenden  het beeld dat de commissie van Woonplus schetste. De commissie zag dat wij de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan een solide financiële positie en een duurzaam verdienmodel. Deze visitatie geeft ons dan ook een trots gevoel, omdat onze medewerkers met elkaar de schouders eronder hebben gezet en aanzienlijke stappen hebben gemaakt. Wij zijn er in geslaagd een omslag in de koers te realiseren. Dit is zowel door de belanghouders als de visitatiecommissie van Raeflex geconstateerd. Deze visitatie biedt ons weer handvatten om te leren en onze verbeterpunten vast te houden. Wij gaan met de aanbevelingen van de visitatiecommissie aan de slag, soms waren wij daar al mee bezig. Een van die verbeterpunten is het meer proactief in dialoog gaan met onze belanghouders. Daar kunnen we dit rapport goed voor gebruiken. Tenslotte bedanken wij de visitatiecommissie van Raeflex voor het gedegen onderzoek en de prettige wijze waarop de gesprekken hebben plaatsgevonden.
Bob Venhuizen

directeur-bestuurder, juli 2017