Stichting De Reensche Compagnie

De visitatie door Raeflex is ons heel goed bevallen. De samenwerking met de visitatiecommissie was prettig. Na de eerste visitatie hebben wij ons ingezet om De Reensche Compagnie zowel op bestuurlijk niveau als op het sociaal/maatschappelijk vlak naar een hoger vlak te tillen. Dat heeft de commissie gezien en er is daarvoor veel waardering vanuit de commissie getoond,  omdat wij na de 1e visitatie een bestuurlijke vernieuwing hebben doorgevoerd en wij meer   maatschappelijke prestaties leveren. De huurders staan bij ons op de eerste plaats. Een voorbeeld hiervan is het starten van een internetcafé voor onze huurders en voor omwonenden. Het visitatierapport is goed geschreven en gaat in op onze sterke punten en kwetsbaarheden.  Kortom het is een goed visitatierapport met waarde voor de toekomst.
Wim Kroeze

adjunct-directeur, april 2017