R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Wij bedanken de visitatiecommissie van Raeflex dat zij hun medewerking en expertise hebben ingezet om te komen tot dit visitatierapport. De commissie heeft alle documenten en gesprekken, leesbaar en bruikbaar in het rapport gepresenteerd. Wij herkennen ons in het geschetste beeld van onze organisatie en onze manier van handelen. Wij nemen de nuttige adviezen, aanbevelingen en aansporingen mee in ons beleid, waaronder het nieuwe ondernemingsplan. Het was voor ons een prettige kennismaking en samenwerking met een commissie die zich snel, toegankelijk en adequaat presenteerde. Zij vormden een goede combinatie tussen intellectuele en sociale vaardigheden.
Camiel Schuurmans

directeur-bestuurder, maart 2017