A. Rook (Annemarie)

Korte kennismaking

Mijn loopbaan ben ik begonnen binnen het (hoger) onderwijs. Nadat ik enkele jaren bij de politie gewerkt heb, heb ik de afgelopen 15 jaar als manager gewerkt bij verschillende corporaties. Ik werk vanuit een brede maatschappelijke ambitie en ik bekijk vraagstukken graag vanuit de ogen van een huurder. Ik heb tijdens mijn loopbaan diverse veranderprocessen, reorganisaties en cultuurtrajecten begeleid. Wat mij kenmerkt is dat ik in alles de samenwerking zoek met stakeholders. In februari 2022 ben ik gestart als zelfstandige op het gebied van organisatieadvies en interim management. Nederland staat voor een grote opgave. Het woningtekort is landelijk groot, te groot. Dit vraagt om verbinding, visie en daadkracht van corporaties en samenwerkingspartners. Met mijn talent om zaken in beweging te brengen, draag ik hier graag mijn steentje aan bij.

 

Visitaties

Een visitatietraject zie ik als een cadeau voor een corporatie. Verder komen als organisatie en nieuwe kansen ontdekken om door te ontwikkelen en de kwaliteit te verbeteren. Ik vind het belangrijk om het echte eerlijke gesprek te voeren naast de methodiek. Waarom zijn keuzes gemaakt, wat is de achterliggende gedachte en vanuit welk ideaal werkt de corporatie. Er wordt veel gevraagd van corporaties als het gaat om betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Hoe komt een corporatie tot een goede afweging en welke rol spelen de stakeholders hierbij. Visitatie is voor mij waarderend onderzoeken, om de corporatie op deze manier verder te helpen bij hun doorontwikkeling.

 

Uitgevoerde visitaties

Recent gestart voor Raeflex.

 

Specifieke deskundigheid

  • Verandermanagement
  • Organisatieontwikkeling
  • Stakeholdermanagement
  • Procesmanagement
  • Strategie
  • Prestatieafspraken
  • Leefbaarheid en participatie

Kort CV

Opleiding

  • Verandermanagement
  • Bedrijfskunde
  • Management, Economie en Recht

Carrière
2022-heden Zout Collectief, eigenaar / initatiefnemer
2018–2022 Dunavie, manager Wonen
2011-2018 Rijnhart Wonen, manager Wonen
2010–2011 Staedion, gebiedsmanager
2008–2010 IJsselsteinse Woningbouwvereniging, interim manager
2006–2008 de Sleutels, hoofd klantenservice
2002–2006 Politie Kennemerland, Projectleider / klantmanager
1995–2002 Hogeschool Haarlem, coördinator bedrijfsvoering