Ir. B.J.C.J. van Hoesel-Snel MBA (Birgitte)

Korte kennismaking

Als technisch bedrijfskundige met meer dan 15 jaar ervaring bij KPN op het gebied van strategie en financiën, maakte ik 20 jaar geleden de overstap naar de corporatiesector. Van het denken in aandeelhouderswaarde, naar het creëren van maatschappelijke waarde. Ik leerde dat vraagstukken daardoor meer dimensies kregen, en de betekenis daarvan voor de sturing. De doelen waren niet vanzelfsprekend. Het afwegen van belangen van stakeholders was een nieuw element. En financiën werden een randvoorwaarde i.p.v. een doel.
Ik heb verschillende perioden van crisis in de volkshuisvesting van dichtbij meegemaakt. Juist in zo’n periode zag ik de waarde van een samenhangende visie rondom de doelen die gecombineerd wordt met het denken als rentmeester. Voor mij staat centraal dat mensen en hun vakmanschap de organisatiedoelen realiseren, en niet het systeem of de procedures.
Als gemeenteraadslid verbreed ik sinds 2018 mijn ervaring in de corporatiesector met de ervaring als lokale stakeholder

Visitaties

Goed wonen voor iedereen is een fundament onder onze samenleving. Hoe woningcorporaties ‘goed wonen’ invullen bepaalt het welzijn van veel mensen. Ik heb ervaren hoe ‘goed wonen’ niet voor ieder hetzelfde is. En ook hoe het veranderde in een andere politieke mindset.
Ik vind het van belang dat woningcorporaties, samen met de relevante stakeholders, voor hun werkgebied bepalen wat de opgave ‘goed wonen’ is. En dat zij vervolgens deze opgave op een goede en doelmatige wijze realiseren. En dat in telkens veranderende omstandigheden.
Een visitatie brengt informatie over de realisatie van de opgave, de relaties met de stakeholders en de kwaliteit van beleid en sturing. Dit kan inzicht geven om te gebruiken bij een verdere professionalisering om ‘goed wonen’ te realiseren op een goede en doelmatige manier.
In 2010 was ik ook visitator bij Raeflex, en dat heb ik weer opgepakt

Uitgevoerde visitaties

2011 Rijswijk Wonen, Rijswijk; Stichting De Huismeesters, Groningen; Woningstichting Barneveld,                    Barneveld

Specifieke deskundigheid

  • Bestuurlijk: ruime ervaring als bestuurder, zowel privaat als in maatschappelijk middenveld
  • Toezicht & governance, vanuit diverse toezichthoudende functies zorg en wonen
  • Kennis en ervaring volkshuisvesting, bedrijfsvoering en vastgoed
  • Ervaring in /met politiek speelveld

Kort CV

Opleiding
• Nyenrode Commissarissen Cyclus
• Avicenna Leiderschap
• Strategic Leadership (IMD- Lausanne)
• Executive MBA (Rochester Erasmus)
• Technische Bedrijfskunde (TU Eindhoven)

Carrière
2022 – heden  Toezichthouder, interim werk
2018 – 2021   Voorzitter bestuur AAG, Den Bosch
2012 – 2016   Bestuurder, Waarborgfonds Sociale Woningbouw
2010 – 2011   Deloitte, interim CFO Staedion, visitator Raeflex
2003 – 2010   Bestuurder Stichting Portaal
1987 – 2003   KPN, diverse functies strategie en financiën, nationaal en internationaal
1982 – 1987   Adviseur, beleidsmedewerker Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, Nationaal                                        Ziekenhuis Instituut

Nevenfuncties
2022 – heden  Visitator Raeflex
2021 – heden  Voorzitter RvC Stichting Bo-Ex ’91 te Utrecht
2018 – heden  Gemeenteraadslid, vanaf 2022 fractievoorzitter
2015 – 2018    Lid RvT, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein
2010 – 2015    Lid RvT, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden
2010 – 2011    Lid RvT, HWW Zorg Den Haag