C. Bruil (Carin)

Korte kennismaking

Bestaanszekerheid, zoals een goede en fijne plek om te wonen, is een belangrijke basisbehoefte in de piramide van Maslow. Helaas is een eigen (koop of huur) woning niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid, ook in Nederland niet. Ik help graag mee om zoveel mogelijk mensen een fijne woning en woonomgeving te bieden en daarom werk ik al ruim 30 jaar in verschillende functies bij uiteenlopende woningcorporaties.

In de loop van de jaren heb ik me ontwikkeld tot een ervaren bestuurssecretaris, beleids- en bestuursadviseur. In deze functies adviseer en regisseer ik o.a. bestuurlijke vraagstukken en besluitvormingsprocessen, ben ik betrokken bij organisatieontwikkeling, overleg en afspraken met belanghebbenden, ontzorg ik mijn opdrachtgevers en vertaal ik de strategische visie en beleid en ideeën naar jaarplannen, prestatieafspraken en concrete klantgerichte diensten en producten. Mijn praktijkervaring op de afdelingen verhuur en wonen komt daarbij goed van pas. Ik schrijf makkelijk en ben gewend om stukken, zowel voor bewoners als toezichthouders op een toegankelijke manier te schrijven.

Visitaties

In 2023 ben ik gestart als secretaris bij Raeflex. Met een open en integrale blik wil ik daarin reflecteren op wat een corporatie presteert en toevoegt. En ik ontdek graag waar de ontwikkeling zit en waar die mogelijk is. Als bestuurssecretaris heb ik bij meerdere corporaties, aan de andere kant van de tafel, ervaring opgedaan met visitaties. Zo weet ik wat een opdrachtgever verwacht als het gaat om een het actief ontzorgen van de visitatie, het bewaken van een strakke planning en het bieden van duidelijkheid bij de voorbereiding dan wel hulp bij de aanlevering van documenten. Als secretaris van Raeflex is dit, voor mij, ook vanzelfsprekend. Ik zorg dat het visitatieproces goed verloopt en er een duidelijk leesbaar rapport komt zodat het voor de corporatie waardevol is en helpt bij de verdere ontwikkeling.

Uitgevoerde visitaties

Recent gestart voor Raeflex als secretaris.

Specifieke deskundigheid

• Deskundig op het gebied van governance, volkshuisvesting en wonen, samenwerking gemeente(n)                 corporaties en andere maatschappelijke partners
• Verbinden, goed kunnen luisteren en samenwerken
• Organiseren, plannen en complexe processen overzien

Kort CV

Opleiding
2020 Opleiding Commissaris Publieke Sector, ERLY
2018 Leergang Compliance, Compliance Academie/ Aedes
2016 Professionele Corporate Secretary Advanced, Governance University
2013 Professionele Corporate Secretary, Governance University
2002 Post HBO projectmatig werken
1996 Stichting Vakopleiding Makelaardij
1991 HBO Facility Management (Volkshuisvesting / dienstverlening)
1986 HAVO

Carrière
2008–2023 Bestuurssecretaris, veelal gecombineerd met leidinggevende van stafafdelingen en bestuurssecretariaat, bij verschillende corporaties waaronder Woningbedrijf Velsen, Woonopmaat, Velison Wonen en Woningstichting Rochdale
2006–2008 Interimmanager BMC
2002–2006 Adviseur Strategie en Beleid Trias Woondiensten (Stek-Wonen)
1999–2002 Directiesecretaris / beleidsmedewerker De Woningbouw (Alliantie)
1998–1999 Beleidsmedewerker, verkoop MGE woningen Woondrecht (Woonbron)
1992–1998 Medewerker Verhuur-&Bewonerszaken / stafmedewerker Atrium (Alliantie)
1991–1992 Intercedent, Adecco

Nevenactiviteiten
(Gast)docent Masterclass VTW
Opstellen handreiking toezichts- en toetsingskader en publicatie over de rol van de bestuurssecretaris