drs. D. Buckers MSc(Dominiek)

Korte kennismaking

In mijn loopbaan heb ik een brede werkervaring opgebouwd. Ik heb gewerkt in de wereld van het (hoger) onderwijs, woningcorporaties, bedrijfsleven en overheid. Dit in verschillende rollen en functies. Ik was (interim) manager, directeur, (senior) consultant, projectleider, senior projectmanager, programma manager en beleidsadviseur. Ook ben ik jarenlang commissaris geweest van een woningcorporatie. 

In mijn werk heb ik vaak aan de wieg gestaan van verandering en innovatie. Variërend van de vorming van de regionale opleidingscentra (roc’s) tot de ontwikkeling en implementatie van een stelsel van visitatie voor woningcorporaties. Van de verzelfstandiging van diverse gemeentelijke organisatieonderdelen tot vernieuwing op het gebied van participatie. Ik werk al een aantal jaren voor de gemeentelijke overheid, momenteel als manager van een afdeling van 57 medewerkers die ruimtelijke projecten realiseren in de stad Utrecht. De corporatiesector ben ik echter nooit uit het oog verloren. Mijn kennis van de sector in combinatie met mijn gevarieerde ervaring bij de overheid en consultancy zorgen voor een frisse maar ook scherpe blik.

Visitaties

Visitaties zijn een belangrijk instrument om verantwoording af te leggen. Maar het is zoveel meer. Visitatie biedt de mogelijkheid om door goede gesprekken en analyse van beleidsstukken, inzicht te krijgen in de kwaliteit en verbeterpunten van de corporatie. Mijn focus ligt hierbij op governance, de robuustheid van beleid en (beleids)processen en het adaptief vermogen/de veranderkracht van de organisatie. Verandering is een gegeven. Het is de kunst om als corporatie hier op een verantwoorde manier in te bewegen.

Specifieke deskundigheid

 • (Interim) Management
 • Project en programma management
 • Ontwikkeling van beleid
 • Governance
 • Proces en risicomanagement
 • Organisatie ontwikkeling en verandermanagement
 • Bestuurlijke processen
 • Coaching
 • Volkshuisvesting

Uitgevoerde visitaties

2023 Domesta, Emmen
2022 Woonconcept, Meppel

Kort cv

Opleiding

 • Interim-management Nijenrode
 • Post-HBO vastgoedmanagement.
 • Diverse opleidingen en trainingen op het gebied van verandermanagement, projectmanagement, leiderschap, kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling
 • Sociologie, specialisatie: organisatiekunde, Universiteit van Tilburg

Carrière 
2017- heden Manager “werken met de stad”  Ontwikkelorganisatie Ruimte Gemeente Utrecht
2015- 2017   Interim manager afdeling stedenbouw en planologie, afdeling wonen en afdeling Vastgoed                               van de Utrechtse Vastgoed Organisatie
2007- 2015   Senior projectmanager, PMB Gemeente Utrecht
2005-2007   Programmamanager sociale agenda, Provincie Utrecht
2000-2005   Senior adviseur/teamleider, Laagland’advies (Atrivé Group)
1999-2000   Management consultant/trainer Nederlandse Spoorwegen
1992-1999   Beleidsadviseur, projectleider, Aedes vereniging van Woningcorporaties (voorheen NCIV)
1990-1992   Adviseur, RVE adviescentrum
1989-1990   Trainee, TU Delft

Nevenfuncties

 • 2008-2015 lid Raad van Commissarissen, Viveste
 • Lid commissie kwaliteitsverklaringen KWH