drs. J.N.M. Verhoeven (John)

Korte kennismaking

Gebouwen en locaties lopen als een rode draad door mijn carrière. Als aannemerszoon stond ik in de vakanties al jong op de steigers. Na mijn studie economische geografie heb ik strategische management- en advieservaring opgedaan in zowel het publieke als commerciële domein. In de eerste jaren na mijn afstuderen bij een gemeentelijke overheid, daarna op het snijvlak van retail en vastgoed. Op verschillende vastgoed(management) posities bij ‘s-land grootste kruidenier heb ik geleerd hoe vastgoed- en retaildoelstellingen te combineren en hier op strategisch, tactisch en operationeel niveau sturing aan te geven. Vanaf 2017 heb ik besloten om mijn blik naar buiten te bewegen en mijn adviesbureau                    ‘De Vastgoedstuurman’ opgericht. Hiermee wil ik mijn kennis breder inzetten bij organisaties in de commerciële en niet commerciële vastgoedsector die worstelen met vastgoedsturing of tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Ambitie en verwondering hebben me altijd gedreven om het beste uit mezelf en mijn omgeving te halen. Ik voel me maatschappelijk betrokken. Wonen en volkshuisvesting heeft daarbij mijn bijzondere belangstelling en ik heb dit in het verleden in diverse bestuurs- en politieke functies in       de praktijk gebracht. Op dit moment vervul ik met veel plezier nevenfuncties als voorzitter van de rekenkamercommissie. Rekenkamercommissies ondersteunen door middel van uiteenlopende onderzoeken de gemeenteraad in haar kaderstellende en controlerende rol. Altijd gaat het daarbij om    een toets van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de publieke verantwoording over het gevoerde bestuur aan de bewoners van de gemeente.

Visitaties

Streven naar kwaliteitsverbetering -iedere dag weer- is in mijn ogen noodzakelijk om als corporatie zo goed mogelijk in te kunnen spelen op alle veranderingen. Uiteindelijk zelfs om te kunnen overleven. Mijn ervaring is ook dat verbeteringen inspiratie bieden aan alle betrokkenen en leuk is. Maar doe je het nu goed ,maak je wel de juiste keuzes en afwegingen, hoe pakken anderen dat aan? Visitaties zijn m.i. een heel goed middel om de spreekwoordelijke spiegel voor te houden: positief kritisch van buiten naar binnen te kijken en zodoende bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Uitgevoerde visitaties

2021 Woningstichting Leusden, Leusden
2019 Wonen Noordwest Friesland, St. Annaparochie; Thús Wonen, Dokkum
2018 Eemland Wonen, Baarn

Specifieke deskundigheid

  • Vastgoedportfoliostrategie en -beleid
  • Integrale vastgoedsturing
  • Brede inhoudelijke kennis over vastgoed en ruimtelijke ordening

Kort CV

Opleiding
1992–heden Diverse vastgoedopleidingen leergang projectontwikkeling (Neprom), makelaardij (SOM),                                 vastgoedanalyses etc.
1986-1992    Radboud Universiteit Nijmegen MSc, Economische geografie
1980-1986    VWO Goirle

Carrière
2017–heden Oprichter van ‘De Vastgoedstuurman’ (www.devastgoedstuurman.nl)
2014–2017    Senior Director Real Estate Management, Real Estate & Construction Ahold Delhaize
2010–2014    Senior Director Operations Real Estate & Construction Ahold EU
2006-2010    Hoofd Vastgoedmanagement Ahold Vastgoed
2002-2006    Senior projectontwikkelaar Ahold Vastgoed
1999-2002    Assetmanager Ahold Vastgoed
1996-1999    Acquisitiemanager regio Zuid- en Oost Nederland Ahold Vastgoed
1992-1996    Bedrijvencontactfunctionaris grond- en economische zaken gemeente Achtkarspelen

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen TBV Wonen
  • Voorzitter Toetsingscommissie Urgentie van WoonService Regionaal
  • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Meierijstad
  • Voorzitter rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand