drs. K. van der Horst MCA (Carine)

 Korte kennismaking

Al vroeg leerde ik over de voldoening die het geeft om een bijdrage te leveren aan wat mijn moeder ‘het algemeen nut’ noemde. Na mijn studie Geschiedenis werkte ik bijna 15 jaar voor de gemeente Utrecht voor verschillende beleidsterreinen. Ik werkte zowel aan organisatie-ontwikkeltrajecten als in primaire en bedrijfsvoeringprocessen. Ik heb ruime ervaring in zowel het richten als het inrichten van organisaties op inhoudelijk, management en politiek bestuurlijk niveau. Dit in verschillende functies en rollen zoals organisatieadviseur, (interim) manager, lean adviseur, projectleider en procesbegeleider.

Als zelfstandig veranderkundige, Erkend coach en interim-leider met passie begeleid ik (semi-) overheidsorganisaties bij hun ontwikkelopgaven. Ik werk met aandacht voor boven- én onderstroom en op het raakvlak van individuele en organisatieontwikkeling. Ik denk graag in kansen en mogelijkheden en geloof in de potentie van mensen én dat er altijd ruimte is voor ontwikkeling (van een organisatie). De laatste jaren werk ik voornamelijk aan transformaties in het sociaal domein op lokaal niveau. Daarbij ben ik regelmatig in gesprek met partners vanuit het onderwijs, de zorg én woningbouwcorporaties. Het is mijn overtuiging dat we continu kunnen verbeteren en dat we alleen sámen het verschil kunnen maken.

Visitaties

Visitaties zijn een krachtig instrument. Niet alleen voor de verplichte verantwoording. Maar ook om jezelf (als organisatie) beter te leren kennen. De ‘vreemde ogen’ kunnen helpen in het proces van continu verbeteren door vanuit een ander perspectief zicht te geven op mogelijke ontwikkel- en verbeteropgaven van een corporatie en haar netwerkwerk van partners. Dat kan een kwetsbaar proces zijn dat vraagt om wederzijds vertrouwen. Een proces waarin de open dialoog van essentieel belang is, óók met de lokale netwerkpartners. Tijdens het visitatieproces werk ik graag vanuit het adagium dat het geheel meer kan zijn dan de som de delen. Het is de kunst om met behulp van in- en uitzoomen op verschillende thema’s en partners het samenspel nog beter te laten werken.

Uitgevoerde visitaties

Onlangs voor Raeflex van start gegaan en een inwerktraject doorlopen.

2022 Het Gooi en Omstreken, Hilversum

Specifieke deskundigheid

 • Organisatieontwikkeling en veranderkunde
 • (Interim) Leiderschap
 • Governance
 • Proces- en Programmamanagement
 • Opgavegericht Werken
 • Ervaring met gemeentelijke (besluitvormings-) processen
 • Ervaring in het sociaal domein
 • Coaching

Kort CV

Opleiding

 • Diverse post-HBO opleidingen op het gebied van Coaching (StiR Erkend Coach, Senior eCoach)
 • Diverse cursussen en trainingen op het gebied van lean management (Lean Black Belt)
 • Master of City Administration, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (MCA)
 • Geschiedenis, Universiteit Utrecht (drs.)

Carrière

2016–heden Zelfstandig Interim-Leider/Coach, gericht op lokale (semi-) overheidsorganisaties, onder                                   andere in de functie van Trainer Digitale Bruggenbouwers en digitale soft skills,                                                   Procesbegeleider samenwerking maatschappelijke partners, 
                       Programmamanager Thuis in de Wijk gemeente Nissewaard en 
                       Afdelingshoofd Zorg en Samenleving
2015–2016   Senior Consultant InnoviQ als Procesbegeleider sociaal domein gemeente Almere
                       en Lean adviseur gemeente Groningen
2002–2015   Gemeente Utrecht, diverse functies en rollen zoals Teamleider Kennis en Kwaliteit                                               Burgerzaken,Senior Lean adviseur, Afdelingshoofd Organisatie en Informatisering en                                         Organisatieadviseur diverse organisatie-ontwikkeltrajecten

Nevenfuncties

 • Lid RvA Stichting MBO Talent
 • Algemeen Bestuurslid Stichting Registratie (Kwaliteitsregister Coaches)