Korte kennismaking

Als bestuurder in de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking heb ik in ruim 30 jaar landelijk en regionaal brede ervaring opgebouwd op het snijvlak van het sociaal domein en langdurige zorg, waaronder huisvesting. Sinds 2016 werk ik als zelfstandig toezichthouder in de zorg en het regulier en speciaal onderwijs en vervul daarbij meestal de zetel op voordracht vanuit cliënten/gebruikers.

Ik heb alle sectoren van de langdurige zorg goed leren kennen als ambassadeur voor de landelijke invoering van het Waarschuwingsregister. Daarnaast ben ik momenteel adviseur voor gemeenten bij het vormgeven van beleid in het sociaal domein en lid van diverse landelijke besturen en commissies op dit gebied. Als gemeenteraadslid heb ik ook gezien en ervaren hoe het spel aan de andere kant van de tafel verloopt als het gaat om de prestatieafspraken met corporaties en pogingen om dit te verbinden met sociaal domein en participatiewet. Als voorzitter heb ik aan de wieg gestaan van de oprichting van de Landelijke vereniging van wooninitiatieven die door ouders voor hun kinderen met een beperking worden opgericht en in stand gehouden.

De rode draad die door al die activiteiten loopt? Dat is kijken vanuit de positie van de gebruiker/bewoner. Hoe kunnen we omstandigheden zo maken dat de eigen regie van mensen (hoe beperkt soms ook) niet van hen wordt weggenomen.

Visitaties

De mate waarin een organisatie en met name bestuur en toezicht, zich intern en extern openstelt voor kritische reflectie is een goede graadmeter voor de kans op succes van die organisatie op de lange termijn.

Mijn focus en expertise bij visitaties ligt bij de uitdagingen die er zijn voor corporaties bij het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Hoe doe je dat betekenisvol en succesvol in de lokale context van het sociaal domein? Hoe ga je om met de rol die de betreffende gemeente daarbij kiest? En hoe maak je als corporatie de verbinding naar de ontwikkelingen en lange termijn opdracht bij zorgorganisaties voor ouderen en voor mensen met een (verstandelijke of psychische) beperking?

Mijn ervaring op het gebied van bestuur en toezicht komt goed van pas bij de reflectie op de governance verhoudingen en de maatschappelijke opdracht. Door kritisch door te vragen en te reflecteren kan ik bestuurders en managers daarin verder helpen. Maar altijd in verbinding met de organisatie en de mensen waarvoor je het doet.

Uitgevoerde visitaties

2024 Woonzorg Nederland, Amstelveen
2023 MaasWonen, Rotterdam
2022 De Vooruitgang, Volendam

Specifieke deskundigheid

  • Positionering van corporaties in het sociaal domein en de zorg
  • Samenwerkingsrelaties van corporaties in het maatschappelijk veld
  • Governance verhoudingen
  • Toezien op de kwaliteit van de primaire processen
  • Positie en rol van de  bewoner

Kort CV

Opleiding
2009 Stolte Leergang Intervisie Zorgbestuurders
2004 Master Public Management, TIAS Tilburg
1983 Doctoraal Ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht

Carrière
2016 – heden Zelfstandig toezichthouder en adviseur in sociaal domein, zorg en onderwijs
2006–2008     Bestuurslid Woonwijs, nu de Corporatie Academie
1993- 2016     Bestuurder/voorzitter van SPD Eindhoven De Kempen/ MEE Zuid Oost Brabant
1984–1993     Beleidsmedewerker/Adjunct-directeur Landelijke vereniging voor maatschappelijke                                            dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking (SOMMA)
1983-1984     Ontwikkelingspsycholoog in Onderwijsbegeleidingsdienst Amsterdam (Pijp, Jordaan)

Nevenactiviteiten

  • Visitator Raeflex
  • Lid Programmaraad Academie Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijs/Kinderopvang
  • Lid Programmacommissie ZonMw Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties
  • Adviseur Bestuur Landelijke vereniging van Ouderinitiatieven
  • Lid bestuur Fonds Sociaal Pedagogische Zorg