drs. M.P. Angenent MPA (Michiel)

Korte kennismaking

Mijn kennis en ervaring heb ik grotendeels opgedaan in diverse bestuursfuncties. Zo ben ik onder meer faculteitsdirecteur geweest aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 ben ik partner van Bureau Pafort & Partners voor interim en advies in het hoger onderwijs. Verder ben ik voorzitter van twee raden van toezicht in het basisonderwijs, ben ik actief als voorzitter in vrijwilligersorganisaties en vertaal ik Afrikaanse literatuur.

Mijn blik van buiten de corporatiesector wordt tijdens visitaties gewaardeerd. Mijn achtergrond als filosoof, Neerlandicus en bestuurskundige is daar behulpzaam bij. En dat sluit aan en helpt bij het versterken van de grotere maatschappelijke gerichtheid van de nieuwe visitatiemethodiek 6.0.

Visitaties

Vanaf 2010 ben ik betrokken bij Raeflex. Visitaties van woningcorporaties werden meer en meer tot accreditaties, waarbij punten en publieke verantwoording centraal stonden. Het oorspronkelijk doel van visitatie, spiegelen door en zelfreflectie met behulp van interne en externe belanghebbenden, raakte zo steeds meer op de achtergrond. De nieuwe woningwet heeft dat door een grote nadruk op compliance nog eens versterkt.

Nu enige jaren later kunnen visitaties zich gelukkig weer veel meer op het maatschappelijk presteren van de corporatie richten en is er veel meer ruimte voor reflectie. Daar word ik dus enthousiast van, want voor mij is het een verademing om ook in visitaties te mogen inzetten op het aanzetten tot reflectie en ondersteunen van dialoog. Geen partijen tegenover elkaar (debat) maar mét elkaar laten praten en naar elkaar laten luisteren (dialoog).

In mijn vrijwilligersactiviteiten ben ik daar feitelijk dagelijks mee bezig, want juist vrijwilligers weten precies wat zij willen en kunnen alleen door dialoog bij elkaar worden gebracht. En dat is wat ik doe, zowel voor het Utrechts Kamerkoor als voor de Stichting Wilhelminapark als voor de Stichting Klasse.

En naast mijn kennis en ervaring zet ik juist ook deze competenties graag in bij de visitaties van Raeflex, want het is juist dit bureau dat daar net als ik veel waarde aan hecht.

Uitgevoerde visitaties

2024 DUWO, Amstelveen
2023 SSH Student Housing, Utrecht; Woonik, Nederweert
2020 De Woonplaats, Enschede
2019 Woningstichting SWZ, Zwolle; Ons Huis, Enschede
2016 Wassenaarsche Bouwstichting, Wassenaar
2015 Woningstichting SWZ, Zwolle; Intermaris, Hoorn
2014 SSHN, Nijmegen
2013 Idealis, Wageningen
2011 Rijswijk Wonen, Rijswijk
2010 De Vooruitgang, Volendam, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Specifieke deskundigheid

  • Kennis van openbaar bestuur en bedrijfsvoering
  • Ervaring als toezichthouder
  • Ervaring als voorzitter

Kort CV

Opleiding

  • Doctoraal Nederlandse Taal en Letterkunde
  • Doctoraal Wijsbegeerte
  • Master of Public Administration

Carrière
2008-heden Partner bij Pafort & Partners, advies en interim hoger onderwijs
1985-2008   Diverse functies bij de Universiteit van Utrecht (strategisch beleid, in- en externe                                                  verantwoording, financiën, faculteitsdirectoraat)

Nevenfuncties
2017-heden Voorzitter Utrechts Kamer Koor
2017-2019   Voorzitter Rekenkamercommissie Echt-Susteren
2015-heden Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Stichting Wilhelminapark e.o.
2014-heden Voorzitter raad van toezicht Stichting Klasse, instelling voor basisonderwijs Gouda e.o.
2013-2018    Lid Bestuur Stichting Geert Groote School, instelling voor basisonderwijs, Amsterdam en                                   Amstelveen
2011-2019    Voorzitter raad van toezicht Talent Primair, instelling voor basisonderwijs, Hilversum e.o.