drs. M.P. Angenent MPA (Michiel)

Korte kennismaking

Mijn kennis en ervaring heb ik grotendeels opgedaan in diverse bestuursfuncties. Zo ben ik onder meer faculteitsdirecteur geweest aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2008 ben ik partner van Bureau Pafort & Partners voor interim en advies in het hoger onderwijs. Verder ben ik voorzitter van twee raden van toezicht in het basisonderwijs en van de Rekenkamercommissie van de gemeente Echt-Susteren. Daarnaast ben ik als voorzitter actief in vrijwilligersorganisaties.

Mijn blik van buiten de corporatiesector geeft de visitaties die ik doe, toegevoegde waarde, zeker in combinatie met de ervaring die ik inmiddels via Raeflex heb opgedaan. Mijn achtergrond als filosoof, Neerlandicus en bestuurskundige is daar behulpzaam bij. En dat alles sluit goed aan op de grotere maatschappelijke gerichtheid van de nieuwe visitatiemethodiek 6.0.

Visitaties

Visitaties van woningbouwcorporaties werden meer en meer tot accreditaties, waarbij punten en publieke verantwoording centraal stonden. Het oorspronkelijk doel van visitatie (spiegeling door en zelfreflectie met behulp van buitenstaanders) raakte zo steeds meer op de achtergrond.
Dankzij de instelling van de Autoriteit Woningcorporaties die er als gevolg van de Woningwet op toeziet dat corporaties zich op hun kerntaak concentreren, kunnen visitaties zich weer meer op hun oorspronkelijke doel richten. In de visitatiemethodiek 6.0 staat het maatschappelijk presteren van de corporatie in het centrum van de aandacht en krijgt de commissie veel meer ruimte voor reflectie op de corporatie.
Zo is er evenwicht ontstaan tussen de taken van de Autoriteit enerzijds en die van visitaties anderzijds: beide zijn complementair aan elkaar. En wat mijzelf betreft: ik vind het een verademing om waar ik sterk in ben, nu vol te mogen inzetten: reflecteren met de corporatie ten behoeve van diens kwalitatieve ontwikkeling in de toekomst. Kortom, volwaardige visitaties uitvoeren.

Uitgevoerde visitaties

2020 De Woonplaats, Enschede
2019 Woningstichting SWZ, Zwolle; Ons Huis, Enschede
2016 Wassenaarsche Bouwstichting, Wassenaar
2015 Woningstichting SWZ, Zwolle; Intermaris, Hoorn
2014 SSHN, Nijmegen
2013 Idealis, Wageningen
2011 Rijswijk Wonen, Rijswijk
2010 De Vooruitgang, Volendam, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Specifieke deskundigheid

  • Kennis van openbaar bestuur en bedrijfsvoering
  • Ervaring als toezichthouder
  • Ervaring als voorzitter

Kort CV

Opleiding

  • Doctoraal Nederlandse Taal en Letterkunde
  • Doctoraal Wijsbegeerte
  • Master of Public Administration

Carrière
2008-heden Partner bij Pafort & Partners, advies en interim hoger onderwijs
1985-2008   Diverse functies bij de Universiteit van Utrecht (strategisch beleid, in- en externe                                                  verantwoording, financiën, faculteitsdirectoraat)
Nevenfuncties
2017-heden Voorzitter Rekenkamercommissie Echt-Susteren
2017-heden Voorzitter Utrechts Kamer Koor
2015-heden Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Stichting Wilhelminapark e.o.
2014-heden Voorzitter raad van toezicht Stichting Klasse, instelling voor basisonderwijs Gouda e.o.
2011-heden Voorzitter raad van toezicht Talent Primair, instelling voor basisonderwijs, Hilversum e.o.