E. Ootes (Ellen)

Korte kennismaking

Waar je woont en hoe fijn je woont is een zeer bepalend aspect in iemands leven. Daarom blijft het onderwerp wonen mij bezighouden. Corporaties spelen een belangrijke rol in het verhuren van woonruimte, maar hebben een bredere functie in het maatschappelijk veld. Een goede samenwerking tussen maatschappelijke partners is broodnodig om elkaar verder te helpen in ieders opgaven.

In mijn werk bij Companen heb ik de afgelopen jaren de corporatiewereld leren kennen. De beschikbare opgaven en middelen zorgen dat corporaties moeten kiezen waar ze voor staan. Hoe ver reikt de maatschappelijke opgave die je op wil pakken? Voor wie ben je er als corporatie in het bijzonder? Hoe houd je het vastgoed toekomstbestendig? Goed beleid voeren, zonder diegene uit het oog te verliezen waar het allemaal om draait, de huurder.

Visitaties

Recent ben ik gestart bij Raeflex om als secretaris deel te nemen aan visitaties. Een visitatie kan een moment zijn van herijking en koers bepalen. Wanneer een corporatie zich herkent in de beoordeling en de reflectie, kan dit een corporatie verder helpen. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan gedegen visitaties die enthousiasmeren om ermee aan de slag te gaan.

Uitgevoerde visitaties

2022 Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT), Enschede

Specifieke deskundigheid

  • Prestatieafspraken en Woonbeleid, vanuit onderzoek en advies voor corporaties en gemeenten
  • Ervaring met opstarten van een wooncoöperatie

Kort CV

Opleiding

  • Bachelor sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht

Carrière
2019-heden   Adviseur, Companen advies
2018-2019    EMVI consultant, ITC Groep
2015-2016    Beleidsmedewerker studentenhuisvesting, LSVb

Nevenfuncties
2020-heden   Penningmeester woonvereniging Voor Vechters