J.D.Q. Koster MSc MA (Jackie)

Korte kennismaking

Ik heb de corporatiesector in eerste instantie leren kennen binnen de belastingadviespraktijk. Vanuit mijn interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen ben ik al snel op zoek gegaan naar een functie die dichterbij de praktijk staat. Zodoende houd ik me in mijn nieuwe rol als adviseur voor de publieke sector wekelijks bezig met het ondersteunen en adviseren van woningcorporaties. Bij de verschillende corporaties heb ik breed ervaring opgedaan van het opstellen van de interne processen, het doorlopen van risico’s tot project control.

Visitaties

Ondanks de wettelijke verplichting van een visitatie om de vier jaar, is dit de uitgelezen kans voor een woningcorporatie om te reflecteren op haar prestaties. Middels deze reflectie kan de corporatie zich verder ontwikkelen en efficiënter te werk gaan. Dit is onder andere van belang voor haar grootste doelgroep, de sociale huurders. Deze kwetsbare groep heeft er baat bij dat de corporatie verantwoordelijk en efficiënt te werk gaat, zeker in de huidige tijd waar een energiecrisis aanstaande is en de inflatie blijft stijgen

Uitgevoerde visitaties

2023 Woningstichting Berg en Terblijt, Berg en Terblijt

Specifieke deskundigheid

  • Specifieke kennis van corporaties, project control, interne processen

Kort CV

Opleiding
2019–2020   MA Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappij-wetenschappen
2017–2019   MSc Business Administration – Strategy & Organization
2014–2017   BSc International Business Administration

Carrière
2021–heden Junior adviseur Publieke Sector, BDO
2019–2020   Werkstudent Global Investment & Innovation Incentives, Deloitte
2019-2020    Stagiair leraar Business Management, International School of The Hague