J. Kleijwegt (Jaap)

Korte kennismaking

Ik heb de corporatiesector leren kennen als accountant en adviseur vanaf 1996. Sinds die tijd heb ik de volkshuisvesting, maar ook mijn vak in die jaren sterk zien veranderen. Wat mij in al die jaren heeft vastgehouden is de passie voor de doelen en maatschappelijke relevantie waar de sociale verhuurders voor staan. Als adviseur, controleur, toezichthouder en interim manager heb ik diverse crisismomenten en veranderingen bij corporaties van dichtbij mogen ervaren. Dat heeft mij naast een lijst aan mooie ervaringen veel inzicht gegeven in de valkuilen en succesfactoren van (semi) publieke organisaties en de wijze waarop ze hun middelen inzetten. De lessen van gisteren en vandaag geven niet zondermeer de antwoorden voor de uitdagingen en risico’s van morgen. Toenemende complexiteit van keten-samenwerking, verduurzaming en digitalisering brengen dillema’s met zich mee voor de toekomst van corporaties. In mijn visie ligt het fundament voor die toekomst mede in de kwaliteit van visie, mensen, leiderschap en governance in het heden en de prestaties die ze hierbij laten zien. Visitatie kan als spiegel een positieve bijdrage leveren om het lerend en verantwoordend vermogen binnen de corporatie te bevorderen. Ik zie het mogen leveren van een bijdrage aan deze reflectie dan ook als een voorrecht.

Visitaties

Ik heb in de periode vanaf 2010 verschillende visitaties gedaan bij kleine en middelgrotere corporaties, als algemeen commissielid en als voorzitter. Door andere prioriteiten heb in de periode vanaf 2012 tijdelijk geen visitaties uitgevoerd, maar ben wel actief betrokken gebleven bij de sector waar het gaat om de implementatie van de Woningwet, professionalisering van Toegelaten Instellingen en de optimalisatie van Volkshuisvestelijke prestaties van individuele organisatie. Ik ben dus actueel op de hoogte van de uitdagingen van deze maatschappelijke organisaties.Visitaties kunnen wat mij betreft meer zijn dan een verantwoording van de prestaties, maar ook een vliegwiel voor leren en verder verbeteren. Een gezonde organisatie heeft hierbij haar ratio’s en sturing op orde, blijft in dialoog met haar omgeving, heeft grip op haar bedrijfsvoering en koestert het volkshuisvestelijke DNA als essentie van haar bestaan. Hierin volgt de corporatie niet blind de regels, maar weet in een digitaliserende en verduurzamende wereld het verschil te maken door ruimte voor innovatie en zich hierbij bewust van de risico’s.

Reeds gevisiteerd

2010 SSH Nijmegen; Woonservice Urbanus, Belfeld; Woningstichting VoerendaalWoningstichting                VaalsWoningstichting Urmond, Stein; Woningstichting Simpelveld
2011 Woningstichting Woensdrecht

Specifieke deskundigheid

  • Bestuurservaring door het vervullen van diverse bestuursfuncties. Het meest recentelijk als voorzitter van de RvC van Rochdale Amsterdam
  • Uitgebreide kennis van maatschappelijke organisatie, lid van het MT woningcorporaties van BDO;
  • Veel ervaring op het gebied van finance & control, risicomanagement, integriteit en verbetering van prestaties en rendement
  • Brede kennis van governance door het begeleiden van evaluaties RvC’s, participatie in VTW initiatieven en het zijn van commissaris bij een organisatie in crisis

Kort CV

Opleiding
2012–2015 EMFC VU Amsterdam
2014–2014 IIA, CRMA, Risk management
2011–2013 Vrije Universiteit Amsterdam, EMFC/RC, Finance & Control, EMFC
2012–2012 Governance University, Governance
2011-2011 Opleiding projectofficier KMA Breda (Kapitein)
2008–2009 Prince 2 with Ruysdael, Prince 2 Practitionar, Project Management
2006–2007 Neuro Linquisitic Programming, Master, Psychology
2000–2003 Postdoctorale opleiding Controller – Tias Business school Tilburg
2000–2001 MBA en MSc with a major on Financial management and CPA, University of California
1995–2000 Postdoctorale opleiding Accountancy – UvT Tilburg
1994–1998 Hogeschool Innholland, RA/AA, accountancy
1994–1995 LOI Envoiremental Laws, Bachelor of Science (B.Sc.), Law
1989–1993 BSc register accountancy en accountant administratie consulent – Ichthus Hogeschool R’dam      1985–1989 HAVO

Carrière 
2007–heden BDO Advisory, huidige functie partner publieke sector
1996–2006   BDO Audit & Assurance, eindfunctie senior auditmanager
1994–1996   Deloitte Nederland, Assistent Accountant

Nevenfuncties
2011–heden Ministerie van Defensie, Kapitein/Senior projectmanager 1 CMI Commando netwerk                                           Economy/IDEA
2010–2011   Raeflex, visitator
2009–heden (lid) Voorzitter RvC Rochdale Amsterdam
1997–2010   Korps Nationale Reserve Koninklijke Landmacht (diverse functies)
1993–1994   Korps Commando Troepen Roosendaal (dienstplichtig Korporaal)