J. Zandvliet  MSc (Joeri)

Korte kennismaking

Na mijn studie Sociale Geografie ben ik als adviseur aan de slag gegaan bij Atrivé, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken op het domein wonen. In die functie kom ik bij corporaties variërend van kleine tot groot in diverse woningmarktgebieden. Ik geniet ervan breed actief te zijn en inhoud en proces te vervlechten, met als belangrijkste gemeenschappelijke delers strategie en governance. Opdrachten waaraan ik werk zijn onder andere: het begeleiden en opstellen van prestatieafspraken, zelfevaluaties van raden van toezicht, het begeleiden en opstellen van ondernemingsplannen en inhoudelijk/procesmatig begeleiden van huurdersorganisaties.

Visitaties

Als secretaris neem ik door mijn adviseurswerk vooral kennis mee op de prestatievelden presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden en governance. Door mijn werkervaring, gericht op het verbinden van deze prestatievelden, kan ik een bijdrage leveren aan de oordeelsvorming van de commissie. Ik zet me er vervolgens graag voor in om de analyse van de commissie in een goed leesbaar visitatierapport te vertalen. Visitaties hebben voor mij een meerwaarde als leer- en verbeterinstrument. Door vier jaar terug te kijken kunnen corporaties los komen van de huidige verantwoordingswaan van de dag. Tijdens de visitatie vergelijken we op een gevalideerde wijze de prestaties met de opgaven. Met de visitatie wil de commissie aangeven of er mogelijkheden zijn om te leren om tot (nog) betere resultaten te komen. Bovendien leggen corporaties met visitatieverantwoording af aan hun belanghebbenden. Als secretaris wil ik corporaties helpen om het visitatieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen; een goede samenwerking met de projectleider van de corporatie hoort daarbij.

Uitgevoerde visitaties

2022 Woonconcept, Meppel
2020 Volkshuisvesting Arnhem, Arnhem
2019  UWOON, Harderwijk; Ons Huis, Enschede
2018 Oosterpoort, Groesbeek; Woningstichting Woensdrecht, Hoogerheide; SJHT, Enschede

 

Specifieke deskundigheid

  • Inhoud en proces prestatieafspraken
  • Zelfevaluatie van raden van toezicht
  • Gewend om punctueel en in teamverband te werken
  • Snel van diagnose naar analyse komen

Kort CV

Opleidingen

  • BSc Sociale Geografie, Utrecht
  • MSc Stadsgeografie, Utrecht
  • MSc Urban Economic Development, UCL Londen

Carrière

2014-heden adviseur bij Atrivé.