mr. H. van der Bend (Henriëtte)

Korte kennismaking

Op het gebied van organisatievraagstukken, vastgoed, project- en risicomanagement breng ik een brede ervaring mee. Bij diverse gemeentes en VROM, heb ik in het ruimtelijk domein samen met woningcorporaties, gewerkt aan met name grote woningbouwopgaven en gebiedsontwikkelingen. Bij organisatietrajecten hebben aspecten als cultuur, houding en gedrag nadrukkelijk mijn aandacht. Door mijn werkzaamheden als commissaris bij een middelgrote woningcorporatie, heb ik de corporatie ‘van binnen’ leren kennen en de ‘andere kant’ van de visitatie meegemaakt.

Visitaties

Het zorgen voor goede betaalbare woningen voor mensen die het niet breed hebben, vind ik een belangrijke maatschappelijke taak van de woningcorporaties waarbij zij hun toegevoegde waarde hebben bewezen. Het toezicht op de sector is geprofessionaliseerd. Hierbij hoort ook het instrument van visitatie waarbij onafhankelijke visitatoren samen met de organisatie kijken naar de ‘harde en softe’ controls.

Mijn blik is generalistisch. Ik ben vooral nieuwsgierig hoe en welke prestaties een corporatie in zijn werkgebied weet te leveren en wat (keten)partners daarvan vinden. Welke koers zet een corporatie uit en is zij in staat om onder veranderende omstandigheden op tijd bij te schakelen? Hoe vindt de besturing en het risicomanagement – ook voor de komende jaren – plaats, hoe presteren ze in de lokale netwerken. Wat is het verhaal achter de cijfers. Ik vind het belangrijk om, door goed te bevragen, bij de gesprekspartners een integraal beeld te krijgen naar wat goed gaat maar waar ook nog aandachtspunten liggen. Een goed resultaat is voor mij een beoordeling die (h)erkent wordt door de organisatie. Die verder bijdraagt aan het inzicht in het presteren in het algemeen en bij lokale netwerken. Corporaties doen het immers niet alleen. En de gekozen koers ondersteunt of wellicht leidt tot bijstellingen. Ook kan het rapport de basis vormen om samen met belanghebbenden het gesprek aan te gaan.

Uitgevoerde visitaties

Recent gestart voor Raeflex en doorloopt een inwerktraject.

Specifieke deskundigheid

  • Risicomanagement
  • Governance
  • Verhaal achter de cijfers
  • Scenariodenken
  • Omgevingsanalyses

Kort CV

Relevante opleidingen
1984 Nederlands Privaatrecht, RU Utrecht
2005 Mediation, Limetree
2010 Coachen voor Professionals, School voor Coaching
2012 Masterclass Professional Governance, Wagner Group

Relevante werkervaring
2016-heden MRS Van der Bend – Ondernemer: Adviseur bedrijven, coach, begeleider zelfevaluaties, schrijver van muziekarrangementen, eigenaar Songdream
2018-2023 (vice)-voorzitter RvC, Woonstichting Vryleve
2019          Adviseur bestuur start-ups
2011-2013 Directeur Huisvesting, COA
2005-2009 Directeur dienst Ruimtelijke Ontwikkeling/Mededirecteur PPS-Forumpark, gemeente Apeldoorn
2002-2005 Directeur Directie Ruimtelijk Investeren Dg Ruimte, VROM
2000-2002 Senior procesmanager Stadskantoor, gemeente Utrecht
1997-2000 Hoofd Grondbedrijf, gemeente Vleuten–De Meern
1995-1997 Hoofd Grondbedrijf, Stadsdeel Buitenveldert
1991-1995 Projectleider Oostelijk Havengebied, gemeente Amsterdam

Overig o.a.
2020-2023 Lid Stichting Quality Boards (denktank toezicht)
2013-2014 Deelnemer ICT-denktank ministeries/marktpartij (ABD
2003-2009 Lid van de Algemene Vergadering (AV) van Oxfam-Novib