Waarom visitatie door Raeflex

Een visitatie als startpunt voor de ontwikkeling van uw woningcorporatie

Ons vertrekpunt bij iedere visitatie is de vraagstelling van de woningcorporatie: wat wil de organisatie met de visitatie bereiken? Raeflex gaat verder dan ‘slechts’ het uitvoeren van de visitatie. De visitatie begint met een kick-off, waarin we de mogelijkheid bieden voor een vooronderzoek via een digitaal platform. Tijdens dit onderzoek worden de thema’s die leven onder klanten en belanghebbenden onderzocht. Wat vinden zij belangrijk en hoe kunt u hier op inspelen? Daarnaast zijn we in staat u te ondersteunen bij het aanscherpen van de vraagstelling in uw position paper.

Prestaties van de woningcorporatie stimuleren

De visitaties van Raeflex worden volledig klantgericht uitgevoerd. We vinden het belangrijk dat visitaties niet alleen gebruikt worden omdat de corporatie zich moet verantwoorden, maar de prestaties van de corporatie daadwerkelijk stimuleren. Daarom nemen we, naast de verplichte onderdelen waar een visitatie aan moet voldoen, ook aanvullende thema’s en actuele onderwerpen in de visitatie mee die de corporatie kan gebruiken voor de beleidsagenda. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energie index van woningen, het verduurzamen van de sociale woningvoorraad of de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen voor mensen met een kleiner budget. Een ander actueel thema is de studentenhuisvesting. Een visitatie van Raeflex geeft richting aan deze onderwerpen.

Een onafhankelijke visitatie door Raeflex

Wilt u weten wat een visitatie door Raeflex voor uw woningcorporatie kan betekenen? We geven u inzicht in relevante thema’s en onderwerpen en stellen een visitatie op die uw maatschappelijke prestaties op woongebied stimuleren en verbeteren.